TEAM

VISION | TEAM PRE-FINAL YEAR

Talk is cheap.Show us the <code/>

;
Avatar
Mayank Patel
Avatar
Jasika Sahu
Avatar
Vipul Sharma
Avatar
Arun Vishwakarma
Avatar
Atulya Raj
Avatar
Drishti Beohar
Avatar
Ammar Alavi
Avatar
Ayesha Rashid
Avatar
Siddharth More
Avatar
Bhavika Maru
Avatar
Sanjana Dehariya
Avatar
Shubham Pal

Resistance is futile (if<1 ohm)

;
Avatar
Prajjwal Kumar
Avatar
Himani Dangi
Avatar
Aman Rathore
Avatar
Udit Phoolwani
Avatar
Rakshita Asati
Avatar
Shivani Ojha
Avatar
Nikhil Parihar
Avatar
Ashutosh
Avatar
Lalit Modi
Avatar
Ayushi Kothari
(Planning)

ECE Engineers : It's Complicated

;
Avatar
Shivam Bansal
Avatar
Ishika Singh
Avatar
Shivam Sharma
Avatar
Namrata Jain
Avatar
Yash Chaturvedi
Avatar
Javed
Avatar
Anmol Gupta
Avatar
Ankit Ujjwal
Avatar
Himanshu Mangal
Avatar
Ashish Singhal
Avatar
Vivek Parihar
Avatar
Shishank Sharma
Avatar
Kuldeep Shrivastav
Avatar
Ashif Khan
Avatar
Tanish Gupta
Avatar
Adrash Rajput